Русский RU

Moscow Exchange Сouncil

  • Regulations on the Exchange Council of the Moscow Exchange
     

  • Moscow Exchange Council 
    Adopted by the Supervisory Board of the Moscow Exchange on March 27, 2020, with amendments as of October 29, 2020 (Minutes No. 11), amendments as of December 7, 2020 (Minutes No. 14) and amendments approved by the Moscow Exchange Executive Board as of June 9, 2021 (Minutes No. 39), September 14, 2021 (Minutes No. 66), December 29, 2021 (Minutes No. 97), April 25, 2022 (Minutes No. 33)
Name
1 Andrey Zvezdochkin
(Chair)
2 Sergey Romanchuk
(Deputy Chair)
3 Mikhail Avtukhov
4 Arsen Ayvazov
5 Kirill Vergunov
6 Anna Vyshlova
7 Anatoly Gavrilenko
8 Kirill Zhukov-Emelyanov
9 Vasiliy Zablotskiy
10 Yulia Karpova
11 Anton Kenyaikin
12 Irina Krivosheeva
13 Yuriy Maslov
14 Dmitry Matveev
15 Sergey Menzhinskiy
16 Oleg Mikhasenko
17 Natalia Nikolaeva
18 Vladimir Potapov
19 Grigoriy Sedov
20 Alexey Teploukhov
21 Aleksey Timofeev
22 Vladimir Chubar
23 Andrew Chulak
24 Andrey Chuprin
25 Denis Shulakov