The Moscow Exchange Index Committee

Formed by the Supervisory Board of the Moscow Exchange on February 28, 2019 (Minutes № 15)

  Name Company
1 Ilya Piterskiy
(Chair)
VTB Capital
2 Mikhail Zak
(Deputy Chair)
GPB
Alexander Aksenov CREDIT MOSCOW BANK
Mikhail Aristakesyan FINAM
5 Konstantin Bushuev Otkrytie Broker
6 Stanislav Kleschev Bank VTB
7 Vladimir Kreindel FinEx Plus
Andrey Kuznetsov Sberbank CIB
9 Eugeniy Monakhov Gazprombank
10 Ruslan Rezhepov Renaissance Broker
11 Vyacheslav Smolyaninov Brokercreditservice
12 Pavel Sokolov ATON
13 Anton Startsev Investment firm "OLMA"
14  Maxim Khatuntsev REGION Asset Management
15 Andrey Yarnikh UBS Bank

Provisions on the Index Committee